55. AP #OFF# DIVADLO KTO (Krakov): Parada. Happening na Hlavnej alebo prešovské teatrum mundi (divadlo v exteriéri)

OFF – nesúťažná inscenácia; hosť festivalu; profesionálne divadlo

30. 9. 2021, 16. 00 hod., Hlavná ulica

Multižánrová performatívna festivita v intenciách pouličného divadla spojená so spektakulárnym zážitkovým pôdorysom pripomínajúcim sotie, odvolávajúca sa na karnevalový model kultúry stredoveku v aktualizovaných akcentoch dneska. Pochôdzkové alegorizované či klaunsko-groteskné divadlo – súčasné teatrum mundi.

Pôsobivé exteriérové divadlo plné vizuálnych vnemov a metafor.

Zdieľajte túto stránku
Top