Vyhlásenie Akademického Prešova

REKTORÁT PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE a OZ AP

 

vyhlasujú Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska

 

 57. ročník Akademického Prešova (24. 4. – 27. 4. 2023)

 

v kategóriách

 Pôvodná literárna tvorba (poézia, próza, esej)

Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 20. apríla 2023. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia.

 

Študentské divadlá

Súťažná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov v širokom žánrovom spektre. Súbory by mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo mailom na miron.pukan@gmail.com do 31. marca 2023. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne.

 

Umelecký preklad

Účastník súťaže v translácii zašle preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely a pod.) v troch exemplároch – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov – najneskôr do 20. apríla 2023 na jakub.soucek@unipo.sk. Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. V prípade ukrajinských študentov je možný preklad zo slovenského do ukrajinského jazyka. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty.

 

Mediálne umenie: film

Súťažná kategória má prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábualebo na lenka.regrutova@unipo.sk do 20. apríla 2023.

 

Všeobecné pokyny

Súťažne sa môžu na Akademickom Prešove zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl a výberovo aj stredoškolskí študenti so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie. Súťaže sa konajú najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity v Prešove, v Divadle A. Duchnoviča a v Divadle J. Záborského. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky nájdete na webovej stránke Akademického Prešova.

 

Štáb

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

presov.akademicky@gmail.com

ff.unipo.sk/ap

www.facebook.com/AkademickyPresov

 

AKADEMICKÝ PREŠOV PODPORUJÚ:

FOND NA PODPORU UMENIA / MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR / MESTO PREŠOV

 

Vyhlásenie na stiahnutie: 

Vyhlasenie_AP_2023_final.doc

Zdieľajte túto stránku
Top