Organizačná štruktúra AP

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA AP 2020

Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Ing. Mária Nováková

Doc. PhDr. Martin Javor, PhD.

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc.,

PhDr. Miron Pukan, PhD.

Mgr. Diana Laciaková

Mgr. Lenka Papugová

Mgr. Štefan Koľšovský

Terézia Poláková, Kristián Michal Hnát, Lucia Ihnátová, Erik Javorský, Zdenka Bodnárová, Peter Kozák

Zdieľajte túto stránku
Top