Organizačná štruktúra AP

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA AP 2023

 

Prešovská univerzita v Prešove:

Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Ing. Mária Nováková

Doc. PhDr. Martin Javor, PhD.

 

Štáb:

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. – riaditeľ festivalu

PhDr. Miron Pukan, PhD. – zástupca riaditeľa festivalu, dramaturg

Mgr. Diana Laciaková – dramaturgička, koordinátorka dobrovoľníkov, festník APečkoviny

Mgr. Štefan Koľšovský – organizačno-technické zabezpečenie

Mgr. art. Matúš Koločik – grafika a vizuál

Patrik Čech, Slávka Kmečová a Karolína Kollárová – foto

Študentský štáb a dobrovoľníci: Lucia Ihnátová, Peter Kozák, Vlado Kosturák, Cynthia Sajková, Zdenka Bodnárová, Terézia Poláková, Erik Javorský, Tamara Vajdíková, Sebastián Pončák, Michaela Dunajská, Tomáš Arendáč, Maroš Kubinec

APečkoviny: Diana Laciaková, Miron Pukan, Karol Horák / Martin Bujňák / Sebastián Pončák, Liana Michaliková, Tamara Eliašová, Michaela Dunajská, Olha Khutorna, Aryna Kniazeva, Sabína Sukovská, Viktória Nováková / Karolína Kollárová (videoreporty)

Zdieľajte túto stránku
Top