Odborná Porota

Študentské divadlá:
PhDr. Miron Pukan, PhD.
Prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
Prof. PhDr. Peter Káša, Csc.
Mgr. Diana Laciaková

Vlastná literárna tvorba:
Prof. PhDr. Marta Součková, PhD.
Doc. Mgr. Ján Gavura, PhD.
Mgr. Peter Karpinský, PhD.

Umelecký preklad:
Prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. (románska filológia)
Mgr. Ivana Kupková, PhD. (ruská filológia)
Doc. Phdr. Ľudovít Petraško, CSc. (nemecká filológia)
Prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD. (anglosaská filológia)

Filmová tvorba:
Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
PhDr. Jozef Puchala, PhD.
RNDr. František Franko, PhD.

Zdieľajte túto stránku
Top