55. AP #ON# Divadelné štúdio RosArt (Ružomberok): Gianina Cărbunariu – SOLITARITA

ON – súťažná inscenácia; študentské divadlo

29. 9. 2021, 20. 00 hod., Malá scéna Divadla Alexandra Duchnoviča

Divadelná hra SOLITARITA je politickou satirou kompozične zostavenou z piatich zdanlivo
nesúvisiacich scén. Spája ich téma identity, integrity a in/tolerancie ako celospoločenské
fenomény nielen súčasnosti. Autorkine diela sú často výsledkom výskumu realizovaného
formou rozhovorov či práce s rôznymi druhmi archívov. Vyvíjajú sa počas diskusií a
improvizácií na skúškach umeleckého tímu. Text a inscenácia vznikajú súčasne v procese, v
ktorom sa stretávajú najrôznejšie pohľady na realitu dneška a na témy nedávnej minulosti. Nie
je tomu inak ani v prípade hry SOLITARITA, ktorá sústavne balansuje na hranici reality a
fikcie a v humorných situáciách nastavuje zrkadlo dobe, v ktorej žijeme i nám samým.

Divadelné štúdio RosArt je stálou scénou Ružomberského divadla RosaThea, ktoré je dramaturgicky zamerané na inscenovanie súčasnej domácej a zahraničnej drámy. Cieľom tohto nielen divadelného priestoru je rozvíjať a podporovať kultúrne a umelecké povedomie v meste Ružomberok a regióne Liptov a organizovaním a podporovaním aktivít tohto zamerania prispieť k rozvoju amatérskej a profesionálnej umeleckej tvorby – divadelnej, literárnej, hudobnej, výtvarnej, tanečnej.

Realizačný tím

Kostýmy: kolektív
Scénografia a hudba: Marianna Stančoková
Technická spolupráca: Július Stančok
Preklad: Jana Páleníková
Scenár: Gianina Cărbunariu
Réžia a dramaturgia: Marianna Stančoková

Zdieľajte túto stránku
Top