56. AP #HOSŤ# Spišské divadlo (SNV): Karol Horák – Štúr

25. 4. 2022 (Pondelok)

18.30 / ES DJZ

Vzdelávanie divadlom – Storočnica slovenského profesionálneho divadla

Spišské divadlo, Spišská Nová Ves

Karol Horák: Štúr

OFF/hosť festivalu

V rámci programovej línie Vzdelávanie divadlom – Storočnica slovenského profesionálneho divadla sa predstaví Spišské divadlo SNV so svojou štúdiovou inscenáciou Štúr. Štúr ponúka netradičný pohľad na jednu z najvýznamnejších osobností našich dejín a nastoľuje otázky o tom, do akej miery poznáme nášho národného buditeľa. Divák je svedkom divadla v divadle – herec stvárňujúci Štúra a šepkár sa stretli na skúške, aby si pred premiérou zopakovali texty. Realita sa prelína s obrazmi z inscenácie, herec je hercom i Štúrom zároveň. Lenže čo je zinscenované a čo skutočné? Čo je minulosť a čo prítomnosť? No predovšetkým, aký bol Štúr naozaj – v súkromí, na katedre, na sneme, v kaviarni i na plese, aký bol jeho životný a národný program, aký bol jeho vzťah k ženám a spolupracovníkom a ako možno chápať jeho slová a skutky? 

Autor divadelnej hry: Karol Horák / Réžia: Michal Babiak / Dramaturgia: Daniel Mališ / Scéna a kostýmy: Jaroslav Valek / Hudba: Martin Husovský / Choreografia: Viliam Mikula / Vytvarná spolupráca: Martina Ondovová / Pohybová spolupráca: Jozef Novysedlák / Lektorka dramaturgie: Sofia Skokanová / Osoby a obsadenie: Filip Štrba, Pavol Gmuca, Kristína Kotarbová

Zdieľajte túto stránku
Top