56. AP #ON# Študentské divadlo Prešovskej univerzity: Konšpirácia I (Etudový človek)

26. 4. 2022 (Utorok)

20.30 / MS DAD                                                                 

ON/súťažná inscenácia

Priestor, predmety, interpersonalita, tenzia – všetky objekty a vzťahy sú na javisku zdrojom dramatického napätia. Človek etudový nemá špecifický kostým, mení sa pri kontakte s podnetom. Svoju podstatu nachádza v koncentrovaných mikro/mizan/scénach a nasýtených divadelných gestách. Postupne prechádza od artikulácie svojho „ja“ cez kooperáciu s inými „ja“ až ku kolektívnemu rozprávaniu príbehov. Obsahovo metaforické a formálne štylizované krátke divadelné formy s pôsobivým horákovským dramaturgickým rámcom vypovedajú o príbehu ľudstva opakujúcom motívy, emócie, konflikty a nekonečný súboj ideí a matérie.

Réžia: K. Horák, M. Pukan, Peter Gustáv Hrbatý / Účinkujú: Illia Maruschak, Danylo Lyssysia, Zdenka Bodnárová, Peter Kozák, Lucia Ihnátová, Kristián Michal Hnát, Terézia Poláková / Inšpicient: Erik Javorský

Zdieľajte túto stránku
Top