Časopis Javisko_REPORTÁŽ_Akademický Prešov 2022

JAVISKO, časopis amatérskeho divadla a umeleckého prednesu, je jediným časopisom na Slovensku, ktorý sa venuje systematickej a odbornej reflexii ochotníckeho divadelníctva a umeleckého prednesu. Od roku 2021 s novým šéfredaktorom, Jakubom Molnárom, a novou víziou. Ročník 2022 s témou KONTEXTY.

Tamara Vajdíková je autorkou reportáže z 56. ročníka Akademického Prešova. Nájdete na stranách 16 – 17:

JAVISKO 2/2022.pdf

Zdieľajte túto stránku
Top