Akademický Prešov v JAVISKU

Prečítajte si reportáž Alžbety Rusnákovej z 55. ročníka Akademického Prešova v Javisku.

Javisko, časopis amatérskeho divadla a umeleckého prednesu, je jediným časopisom na Slovensku, ktorý sa venuje systematickej a odbornej reflexii ochotníckeho divadelníctva a umeleckého prednesu. Od roku 2021 s novým šéfredaktorom, Jakubom Molnárom, a novou víziou. Ročník 2021 s témou REŠTART.

Viac o časopise, vrátane ostatného čísla s reportážou o AP:

Zdieľajte túto stránku
Top