AP 2020/21#AKADEMICKÝ PREŠOV POKRAČUJE 20. – 21. 5. 2021

54. ročník Akademického Prešova, ktorý bol prerušený pandémiou, pokračuje svojím epilógom 20. a 21. mája 2021.

54. ročník AP sa uskutočnil v redukovanej podobe (12 – 14. 10. 2020) vzhľadom na zhoršujúci sa priebeh pandémie Covid – 19, čo rozhodlo o skrátenej verzii festivalu (z rozsahu piatich sa realizovali tri). Museli sme odvolať účasť zahraničných študentských divadiel i niektorých slovenských divadelných súborov; rovnako sme z uvedených príčin zrušili aj realizáciu tvorivých dielní; samozrejme, že sa musel zrušiť prenájom priestorov prešovských profesionálnych divadiel atď. Nevyčerpané finančné prostriedky použijeme v rámci epilógu 54. ročníka AP, ktorý sa uskutoční 20. – 21. 5. 2021, pričom v spomínanom termíne budú rozpracované viaceré tvorivé dielne (od 17. 5.). Tie budú na záver festivalu verejne prezentované a viaceré z nich budú ďalej rozvíjané a uvedené v jubilejnom 55. ročníku Akademického Prešova (september/október 2021).

Tešíme sa na Vás naživo!

Viac informácií a program čoskoro.

Zdieľajte túto stránku
Top