AP 2020/21#Herold Pinter: Milenec (Koncert pre tri hlasy)

20. 5. 2021 o 15.30 hod. v skúšobni Študentského divadla PU v Prešove (Ul. 17. novembra 13, suterén)

Čítané divadlo v intenciách absurdnej drámy vyrastajúcej z bezprostredných archetypálnych životných situácií rozvíjajúcich ambivalentné ľudské vzťahy.

Réžia: Matúš Oľha
Účinkujú: Lucia Ihnátová, Kristián Michal Hnát

Zdieľajte túto stránku
Top