AP 2020/21#Univerzita literatúry – John Milton: Stratený raj

Historicky prvé slovenské vydanie eposu Stratený raj v preklade Mariána Andričíka bude odprezentované aj na Akademickom Prešove.

Prezentácia prekladu sa uskutoční 20. 5. 2021 (vo štvrtok) v Libresso Books & Coffee (Hlavná 29, Prešov).

Moderuje: prof. PhDr. Marta Součková, PhD. (profesorka v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, vyštudovala odbor slovenský jazyk – anglický jazyk)

Jedno z najvýznamnejších diel svetovej literatúry sa po vyše 350 rokoch dočkalo slovenského prekladu – vďaka trojročnému úsiliu literárneho vedca, básnika, prekladateľa a prodekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mariána Andričíka.

Marián Andričík

Vyše 600-stranová kniha v tvrdej väzbe s prebalom vychádza s pôvodnými ilustráciami Williama Blakea a v minimalistickej knižnej úprave Jakuba Milčáka. Dielo má dokopy 10 565 veršov rozdelených do 12 kníh. Súčasťou vydania je okrem samotného eposu aj rozsiahly aparát poznámok a vysvetliviek, doslov a kalendárium života a diela Johna Miltona.

Marián Andričík o preklade:

Zdieľajte túto stránku
Top