AP 2020#1919? 1948? 1968? Nie..!

Reminiscencie Miroslava Ondirka a Fedora Vica na zlomové historické okamihy roku 1989.

Miroslav Ondirko vyštudoval Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra. Spočiatku pracoval ako novinár, neskôr písal literárne scenáre pre Slovenský rozhlas, od roku 1996 pôsobí v slobodnom povolaní ako copywriter, grafik a producent komerčnej a politickej reklamy. Popritom sa venuje interiérovému dizajnu. Prešovčanom je známe najmä Metro, bar na Hlavnej ulici so zabudovaným železničným vagónom.

Fedor Vico je slovenský karikaturista rusínskej národnosti. Už v začiatkoch svojej tvorby začal spolupracovať s humoristickým časopisom Roháč, pre ktorý vytvoril populárnu postavu Jánošíka, vychádzajúcu niekoľko rokov pod názvom Dereš Fedora Vica. Seriál vyšiel knižne v roku 1969. Nakoľko sa v ňom dotkol aj vtedajšej politickej situácie, kniha bola stiahnutá a autor dostal zákaz publikovania. Až v roku 1975 obdržal povolenie, spočiatku len v regionálnej tlači. Vybral si týždenník Nove žitja, kde začal uverejňovať rusínsky seriál Il’ko Sova z Bajusova. Neskôr mu bol umožnený návrat do Roháča. Svojej obľúbenej témy kreslených zbojníkov sa nevzdal, pod pôvodným názvom však začali vychádzať až po roku 1990. Po zániku Roháča jeho Dereš uverejňovali periodiká ArénaMosty a Bumerang. Pokračoval i v publikovaní vyššie zmieneného rusínskeho seriálu – v Narodnych novinkach. Spolupracoval aj s denníkom SME a s českými Lidovými novinami. Aktívne pôsobí v spolku Rusínska obroda a v Združení inteligencie Rusínov.

Moderuje Diana Laciaková.

Zdieľajte túto stránku
Top