AP 2020#Vyhodnotenie kategórie umelecký preklad

Členovia poroty:

ANGLICKÝ JAZYK: Mgr. Jakub Souček, PhD.; doc. PhDr. Klaudia Gibová, PhD.; Jonathan Gresty, M. A., PhD.

FRANCÚZSKY JAZYK: prof. PhDr. Zuzana Malinovská, PhD.

RUSKÝ JAZYK: doc. PhDr. Valerij Kupko, CSc.

ANGLICKÝ JAZYK poézia:
2. miesto – Martin Makara
3. miesto – Samuel Vahovský

ANGLICKÝ JAZYK próza:
1. miesto – Eva Sabolová
2. miesto – Bibiána Vysokajová
3. miesto – Júlia Mackovová, Šimon Kotvas
čestné uznania –  Ľubomír Andrej, Nikoletta Eliašová, Zuzana Jánošová, Patrícia Petická, Patrícia Murínová

FRANCÚZSKY JAZYK:
čestné uznanie – Mária Šimurková

RUSKÝ JAZYK:
čestné uznanie – Romana Christová

Zdieľajte túto stránku
Top