AP 2020#Vyhodnotenie kategórie vlastná literárna tvorba

Členovia poroty:

PRÓZA

prof. PhDr. Marta Součková, PhD.

PhDr. Peter Karpinský, PhD.

POÉZIA

doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD.

Mgr. Eva Urbanová, PhD.

PRÓZA

1. miesto: neudelené

2. miesto: Martin Ďurčanský (UMB v Banskej Bystrici)

3. miesto: Alžbeta Kubovičová (UMB v Banskej Bystrici)

                 Alexandra Múdra (UPJŠ v Košiciach)

                 Martin Marko (UKF v Nitre)

POÉZIA

1. miesto: neudelené

2. miesto: Jana Domoniová (Univerzita v Novom Sade)

3. miesto:  Adam Kollár (PU v Prešove)

                   Alfréd Tóth (PU v Prešove)

Čestné uznanie: Klaudia Rybovičová (UK v Bratislave)

                 Alexandra Múdra (UPJŠ v Košiciach)

Zdieľajte túto stránku
Top