AP 2020#Zmena – presun slávnostného otvorenia

Slávnostné otvorenie pred Rektorátom PU sa presúva na 19. 30 hod. do ES DJZ, teda pred predstavenie Mím – show. Najbližšie sa vidíme, podľa programu, na inscenácii Pytačky v skúšobni Študentského divadla PU.

Zdieľajte túto stránku
Top