Debris Company_J. Vlk/P. Lomnický: Hunger

OFF – inscenácie profesionálnych a poloprofesionálnych slovenských a zahraničných divadiel; nesúťažné inscenácie

25. 4. (utorok) o 20:00 v historickej budove Divadla Jonáša Záborského

Hlad – fyzický stav, ktorý si podmaňuje nielen naše telo, ale i myseľ. Postupne nás ovláda, zotročuje, definuje, pohlcuje, a keď ho neuspokojíme, začne nás zožierať zvnútra. Svet okolo nás prestávame vidieť jasne a dostávame sa na pokraj šialenstva. Hladné telo sa dá zachrániť príjmom potravy, čo však robiť, keď je hladná duša?

Inscenácia voľne inšpirovaná rovnomenným, čiastočne autobiografickým románom Hlad nórskeho spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, Knuta Hamsuna, predstavuje a analyzuje pojem hladu nielen z hľadiska jeho telesnej podstaty, ale tiež ako silnejúci fenomén súčasnosti – symbol človeka bolestne cítiaceho svoju prázdnotu a hladujúceho po živote, ktorý sa túto prázdnotu usiluje všemožne zaplniť a svoj hlad všemožne nasýtiť.

Ten hlad ťa zožiera zvnútra / nepustí ťa / zväzuje ťa samého so sebou / určuje, čo cítiš / si zmätený / ostražitý / úzkostlivý / paranoidný / Šialenstvo / Veci neznamenajú to, čo znamenajú

Zvláštny život zmyslov, tajomstvo nervov vo vyhladnutom, hľadajúcom a konfliktnom tele.

V anglickom jazyku so slovenskými titulkami.

Text: Peter Lomnický

Choreografia: Stanislava Vlčeková 

Scéna a svetelný dizajn: Ján Ptačin

Výtvarná spolupráca: Alex Zelina

Kamera: Filip Figel 

Kostýmy: Andrea Pojezdálová

Technická spolupráca: Jozef Čabo 

Réžia, hudba: Jozef Vlk

Hrajú: Lenka Barilíková Spišáková, Ján D. Minárik, Daniel Raček

Debris Company

Kontinuálne pracujú a inšpirujú sa tanečným umením, výtvarným umením, site-specific projektmi či princípom hudobnej kompozície. V expresívnych, kontrastných, citlivých, ale i ostrých, vyhrotených pohyboch sa ukrýva silná téma, výpoveď a postoj tvorcov – hranice vedomia a nevedomia, dňa a noci, v ktorých zápasíme o svoje miesto, o svoju existenciu. V predstaveniach sú často vyjadrené rozkolísané hodnoty, pochybnosti, vzťah muža a ženy, zamyslenia sa nad otázkami identity, historickej pravdy v úzkom prepojení na súčasnosť, rovnako sa však ich aktéri dokážu nadchnúť, byť optimistickí, tešiť sa zo života so všetkým, čo k nemu patrí. Debris Company senzitívne a esteticky dokáže prepájať hudbu, pohyb, výtvarno a filozofiu. Takmer všetky performancie, ktoré vytvorili, charakterizuje silná téma, reagujúca na problémy súčasného človeka a spoločnosti. Výrazný výtvarný a hudobný koncept, vytváraný prevažne Jozefom Vlkom, práca s detailom dotvára strihový, štylizovaný a dynamický choreografický jazyk Stanislavy Vlčekovej.

Viac o divadle:

https://www.debriscompany.sk

Pozrite si trailer:

https://www.debriscompany.sk/hunger.htm

Zdieľajte túto stránku
Top