Divadelná platforma javisko.sk_REPORTÁŽ_Akademický Prešov 2023

Online platforma pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes javisko.sk publikovala reportáž z 57. ročníka Akademického Prešova. Jej autorom je člen poroty tohto ročníka, dramaturg a teatrológ Jakub Molnár.

Študenti, ňej po vašemu budze! Správa z 57. Akademického Prešova

Napriek festivalovej explózii v posledných rokoch (a to platí aj v ére po pandémii) si len hŕstka divadelných festivalov osvojila imidž platformy aktívneho stretávania divadelníkov a divadelníčok, príležitosti na urýchlenie kariérneho rastu alebo miesta, ktoré má schopnosť artikulovať nové pohľady a odhaliť prichádzajúce umelecké idey a scénické smery. Najstarší festival študentského alternatívneho divadla Akademický Prešov je preto vzácny. Nielen svojou jasnou dramaturgickou profiláciou, ale aj z toho vyplývajúcim charakterom komunitného útočiska pre (prevažne, no nielen) generačných spriaznencov.

Festivalu nepredchádzajú žiadne výberové súťaže, a teda prihlásiť sa môže ktorékoľvek študentské divadlo. Tento krok má viacero vplyvov: otvára sa možnosť vzájomnej konfrontácie medzi skúsenejšími i menej zrelými tvorcami a tvorkyňami z celého Slovenska a publikum má možnosť vidieť najaktuálnejšie študentské divadlo vo svojej žánrovej i tematickej košatosti. Zároveň je program každoročne obohatený o sprievodné podujatia a predstavenia profesionálnych divadiel a umeleckých zoskupení, čo často plodí inšpiratívnu komparáciu s témami, ich interpretáciami či estetickým uchopením. Tento rok mohlo publikum – ktorého bol naozaj dostatok takmer na všetkých predstaveniach – vidieť reprezentatívne inscenácie ostatných sezón na Slovensku i v zahraničí, a to z kamenných (SKD Martin) či tzv. nezriaďovaných divadiel (Debris company, Odivo, pražské divadlo Tygr v tísni atď.). Preto i túto reportáž píšem nie výsostne chronologicky, ale logikou tematických či formálnych sietí, a to medzi vybranými amatérskymi i profesionálnymi predstaveniami. Ukázalo sa totiž, že na 57. ročníku sa dali medzi nimi odpozorovať isté, najmä dramaturgické spojitosti a črty.

Čítajte viac: https://javisko.sk/studenti-nej-po-vasemu-budze-sprava-z-57-akademickeho-presova/

Zdieľajte túto stránku
Top