Divadelné laboratórium Karola Horáka. Divadelná komunikácia a tvorba významu v študentskom divadle Karola Horáka

Karol Horák, umelec, teoretik a pedagóg, nestor slovenskej drámy a alternatívneho divadla, oslávil v septembri životné jubileum 80 rokov. Emblémová osobnosť študentského divadelného hnutia spojeného aj so súťažou umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov pôsobí v slovenskej kultúre už viac ako šesťdesiat rokov a jeho profesionálny život je spojený aj s časopisom Javisko, kde v rokoch 1969 – 1973 a 2000 – 2003 pôsobil ako redaktor. Pri tejto príležitosti mu divadelná platforma javisko.sk pripravila niekoľko príspevkov; prvý z nich sa venuje jeho celoživotnej téme – vzťahu tvorcov a divákov v divadelnej situácii. Príspevok pripravila jeho študentka a dlhoročná spolupracovníčka Diana Laciaková.

Čítajte na: https://javisko.sk/divadelne-laboratorium-karola-horaka-divadelna-komunikacia-a-tvorba-vyznamu-v-studentskom-divadle-karola-horaka/

Realizáciu výskumu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Zdieľajte túto stránku
Top