Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici_K. Horák: La Musica

OFF – inscenácie profesionálnych a poloprofesionálnych slovenských a zahraničných divadiel; nesúťažné inscenácie

27. 4. (štvrtok) o 18:00 kultúrnom priestore Čukoláda

Neľahký osud jednej rodiny, na pozadí ktorého sa odohrávajú udalosti 20. storočia. Čo všetko je
človek ochotný obetovať pre hudbu?
Jedno storočie.
Jedna rodina.
Jeden klavír.
Hudba je večná.

Réžia: TEREZA FARKAŠOVÁ 
Úprava: TEREZA FARKAŠOVÁ, LUKÁŠ LIPČÁK 
Dramaturgia:
LUKÁŠ LIPČÁK
Pedagogické vedenie: Mgr. art. KATARÍNA BURDOVÁ, Ph.D.
Scénografia: JAROSLAV DAUBRAVA 
Produkcia: JANA OVŠONKOVÁ 

ÚČINKUJÚ 

Žena: ZUZANA MOTÝĽOVÁ
Muž: ONDREJ FERKO
Otec: ADRIÁN URDA 
Matka: STELA HRUŠOVSKÁ

Premiéra: 9.3.2023 v Malom štúdiu Divadla Akadémie umení v Banskej Bystrici 

Divadlo Akadémie umení

Divadlo Akadémie umení ponúka študentom Katedry herectva a Divadelnej réžie a dramaturgie priestor pre ich umeleckú tvorbu a jej prezentáciu, možnosť tvoriť aj nad rámec vyučovacieho procesu a vďaka divákom verejne konfrontovať svoje umelecké počiny. Program tvorí stály repertoár pozostávajúci z absolventských a ročníkových inscenácií poslucháčov Katedry hereckej tvorby a Katedry divadelnej réžie a dramaturgie.

Zdieľajte túto stránku
Top