Divadlo E. T. in Slovakia (DF VŠMU + FF UK, Bratislava): METIAMTAMUS REPERTENTA

ON – súťažné inscenácie študentských divadiel

24. 4. (pondelok) o 16:00 na Malej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča

Latinský výraz metiamtamus repertenta označuje kolobeh snov v prírode. Na začiatku je tma
a v nej sny. Keď príde svetlo, sny sa začínajú premieňať na skutočnosť.

Ak premeníme všetky svoje sny na skutočnosť, budeme ešte nejaké potrebovať? A načo potom bude tma? A zmestia sa všetky premenené sny na našu planétu?

The Latin expression metiamtamus repertenta refers to the cycle of dreams in nature. In the beginning there is darkness and in it there are dreams. When the light comes, dreams begin to turn into reality. If we make all our dreams come true, will we need to dream any more? Will we need the darkness? And is there enough room on our planet for all dreams turned into reality?


V réžii Jána Šimka inscenáciu vytvorili a hrajú: Anne Winterhager, Carlotta Penquer –
Yalamov, Haydn Tudor Jones, Ján Lisý, Sebastián Muñoz López, Tyler Simpson Weatherley a
Yasmina Schindele.

Na festivale Akademický Prešov bude uvedená vo svetovej premiére.


Divadlo E. T. in Slovakia (Erasmus Theatre in Slovakia) je dočasné medzinárodné zoskupenie
študentov zo Španielska, Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka, navštevujúcich v letnom
semestri 2022/2023 Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení, a študentov zo
študentského divadla ActofKAA pri Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského.

Zdieľajte túto stránku
Top