Genéza 54. ročníka Akademického Prešova

54. ročník Akademického Prešova sa mal pôvodne uskutočniť 27. – 30. apríla 2020, no zo známych dôvodov (koronavírus Covid-19) sme tento pôvodný termín nemohli dodržať. 

Naša ambícia: v čase 12. – 15. 10. 2020 sa uskutoční Prológ AP – hosťujúce profesionálne divadlá, debutujúce inonárodné divadlo, súťaž v umeleckom preklade a vo vlastnej literárnej tvorbe (on line). 

Pokračovanie festivalu – november, december 2020 ako Predepilóg a Epilóg AP – hosťujúce profesionálne súbory, študentské divadlá, vyhodnotenie jednotlivých súťažných kategórií, prezentácia divadelných workshopov.

V prípade enormného záujmu divákov zahrajú divadelné súbory svoje inscenácie dvakrát.

Zdieľajte túto stránku
Top