Hodnotenie umeleckého prekladu 2019 z ruského jazyka

Študentka 2. ročníka magisterského štúdia odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v programe anglický jazyk a literatúra a ruský jazyk a literatúra Barbora Fritzová predložila do súťaže preklad poviedky Jednotkárka od súčasného ruského autora Denisa Osokina. Okrem toho, že pri preklade tejto prózy, náročnej z hľadiska jazyka, ako aj z hľadiska interpretácie, Barbora Fritzová preukázala, že ovláda prekladateľské zásady a postupy, treba oceniť najmä jej úsilie o reprodukciu výrazových špecifík originálu.


doc. PhDr. Valerij Kupka, CSc.

Zdieľajte túto stránku
Top