Hodnotenie umeleckého prekladu 2019

Jednou z najmladších súčastí podujatia Akademický Prešov je súťaž v umeleckom preklade, pričom táto disciplína nechýbala ani v tomto ročníku. V rámci tejto kategórie sa prihlásilo 11 nádejných prekladateľov, ktorí predstavili texty z anglického, francúzskeho či ruského jazyka. Súťažiaci sa priklonili predovšetkým k dielam z angloamerickej literatúry, tie reprezentovali viac ako dve tretiny zo všetkých prekladov. Osviežením súťaže boli translácie básní, traja z účastníkov ponúkli zaujímavé variácie na Shelleyho poéziu. Vyzdvihnúť možno aj vytvorenie prekladateľského tandemu, ktorý nielen netradičným autorským formátom, ale i zaujímavým, „feldekovským“ prekladateľským štýlom umocnil dynamiku celého podujatia. Inovatívne hodnotíme i selekciu textov, vysokoškoláci preukázali, že disponujú prekladateľským umom a že sa neboja zmerať si sily ani na tých štylisticky najnáročnejších či experimentálnych textoch. V rámci podujatia sa organizoval i seminár, na ktorom porotcovia z jednotlivých kategórií vyhodnotili úroveň prekladov a vymenili si s účastníkmi cennú spätnú väzbu. Oceňujeme kreatívnu a konštruktívnu atmosféru, ktorá sa niesla záverečným stretnutím, a ďakujeme všetkým účastníkom i porotcom. Tešíme sa na Vás zasa o rok!

Mgr. Jakub Souček, PhD.

Zdieľajte túto stránku
Top