Knihy na AP z Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV

Veľká vďaka patrí pánu profesorovi Milošovi Mistríkovi, riaditeľovi Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied (CVU SAV), a pani docentke Elene Knopovej, vedúcej Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, za kopy krásnych kníh a časopisov o divadle a filme.

#neostala ani jedna

Autorka fotografií: Slávka Kmečová

Zdieľajte túto stránku
Top