Konzervatórium Jozefa Adamoviča (Košice)_G. B. Shaw: Svätá Jana

OFF – inscenácie profesionálnych a poloprofesionálnych slovenských a zahraničných divadiel; nesúťažné inscenácie

27. 4. (štvrtok) o 16:00 v Centre nezávislej kultúry Wave

Príbeh sv. Jany z Arcu v podaní študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča (odbor spev) pod vedením Andrey Šafran. Experimentálne spracovanie historickej hry G. B. Shawa Svätá Jana s opernými speváckymi výkonmi. Jana z Arku alebo Johanka z Arku, nazývaná aj Panna Orelánska, je považovaná za hrdinku Francúzska pre svoju rolu počas lancasterovskej fázy storočnej vojny a bola vyhlásená katolíckou cirkvou za svätú. Inscenácia zaznamenáva jej príbeh, spoveď.

Účinkujú:

Sára Štafurová
Martin Brezina
Sabina Grešová
Aneta Pavučková
Kristína Jenčárová
Kristína Jacková

História Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici siaha do roku 1991. Hlavným poslaním tejto inštitúcie bolo umožniť nadaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskej minority hudobno-umelecké štúdium s rešpektovaním špecifických potrieb tejto komunity. Za dve desaťročia prešla škola výrazným rozvojom a dnes už možno hovoriť o plnoodborovom konzervatóriu so zastúpením odborov hudba, spev, hudobno-dramatické umenie a tanec, ktoré poskytuje vzdelanie talentovaným žiakom bez rozdielu národností, rasy či prostredia, z ktorého pochádzajú.

Zdieľajte túto stránku
Top