Miešaný spevácky zbor NOSTRO CANTO pri Katedre hudby IHaVU FF PU v Prešove vystúpi v Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove

Miešaný spevácky zbor NOSTRO CANTO pri Katedre hudby IHaVU FF PU v Prešove

 

Zbor patrí medzi umelecké súbory Prešovskej univerzity v Prešove. Vznikol v roku 2001 z potreby umožniť realizáciu študentov – spevákov v procese pedagogickej prípravy budúcich učiteľov hudobnej výchovy.

Zbor vedie: Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD.

 

Repertoár zboru vyniká žánrovou pestrosťou, zahŕňajúc skladby obdobia renesancie, baroka a romantizmu, diela súčasných autorov, ľudové piesne z celého sveta, spirituály a jazzové a muzikálové evergreeny. „Zbor svojím spevom taktiež prispel k veľkolepej prezentácii Slovenska, keď sa v marci 2004 zúčastnil na tzv. Telemoste s pápežom Jánom Pavlom II. v Dóme sv. Martina v Bratislave, organizovanom pri príležitosti 2. európskeho dňa univerzít,“ informoval tajomník Rady pre umeleckú činnosť Prešovskej univerzity v Prešove Viliam Tarjányi.

Čítajte viac: https://presov.korzar.sme.sk/c/6186833/zbor-presovskej-univerzity-oslavoval.html#ixzz5D7t7owDG

 

 

MALÁ HUDOBNÁ OCHUTNÁVKA:

https://youtu.be/N6t5dDTwZy4

 

 

Zdieľajte túto stránku
Top