Odborné knihy a periodiká na Akademickom Prešove

Ďakujeme všetkým inštitúciám, ktoré láskavo poskytli študentom svoje periodiká a publikácie.

Ústav divadelnej a filmovej vedy / Centrum vied o umení / Slovenská akadémia vied

Národné osvetové centrum / redakcia časopisu Javisko

Divadelný ústav / redakcia časopisu KOD : konkrétne o divadle

Foto: Patrik Čech

Foto: Slávka Kmečová

Zdieľajte túto stránku
Top