OFF – Stoka – Wellness

Súbor: Divadlo Stoka

Autor a názov inscenácie:
B. Uhlár a kolektív
Wellness

Anotácia inscenácie:
Slovo v tejto inscenácii odchádza do úzadia a často celkom mizne. Alebo je málo zrozumiteľné, pretože pochádza z inej jazykovej „proveniencie“. Po scéne sa premávajú herci v nepochopiteľných akciách, nezmysel strieda nezmysel. Hľadanie duchovnosti sa prejavuje nečakanou agresivitou. Plátenná strecha nedrží, preteká. Do tvorby Divadla Stoka sa prvýkrát votrelo politikum.

Dĺžka inscenácie (vrátane prestávky): 65 minút bez prestávky

Zdieľajte túto stránku
Top