OFF – VŠMU – S vylúčením verejnosti

Súbor: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta

Autor a názov inscenácie:
na motívy J. P. Sartre
S vylúčením verejnosti

Anotácia inscenácie:
V jednej miestnosti sa stretávajú traja neznámi „ľudia“. Nepoznajú sa a vedia len toľko, že sú mŕtvi. Pri spoznávaní sa snažia vzájomne si imponovať, prezentovať svoju lepšiu stránku, ale táto maska im veľmi rýchlo opadne. Presne ako naše životy, aj tie ich sú plné pretvárky, lží a intríg. Vzájomne si ubližujú, hoci ani nevedia prečo? Možno je to základná podstata človeka? Ich utrpenie sa znásobuje. Dostávajú sa do začarovaného kruhu zamotaných medziľudských vzťahov, z ktorého niet úniku. Zostáva ešte nádej na nezištnosť pri takej prevahe egoizmu? Je človek schopný dávať, bez toho, aby bral? A čo znamená emblematická myšlienka najväčšieho filozofa 20. storočia „peklo sú tí druhí“?

Dĺžka inscenácie (vrátane prestávky): 1 hodina

Zdieľajte túto stránku
Top