ŠD – KA Schau – Liebelei

Súbor: KA:Schau (Kollektive Aktion: Schauspiel) – divadlo pri Katedre germanistiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Autor a názov inscenácie:
Arthur Schnitzler
Liebelei

Anotácia inscenácie:
LIEBELEI, ako názov naznačuje, je príbehom o láske. Mladý chalan Fritz v ňom prežíva vášnivý pomer s vydatou ženou, s ktorou ho, okrem nekonvenčnosti ich vzťahu, spája kombinácia zatiaľ nepoznaného – pudovosti a úprimného citu.

KA:SCHAU si však text A. Schnitzlera vybral len ako predlohu. Inscenácií dáva vlastný interpretačný kľúč. Vonkajší konflikt povôdnej hry sa stáva intezívnym vnútorným konfliktom hlavného hrdinu. Fritz spoznáva, že jeho vnútorné „ja“ tvoria rozličné postavy, mužské i ženské, ktoré svojimi postojmi jeho život značne fragmentujú. Osobnosť Fritza je rozptýlená – absentuje v nej centrum. Postavy štyroch hlavných protagonistov tak tvoria rodové a charakterové kontinuum.

Fritz prežíva intezívny vzťah k žene, od ktorej ho vzďaľuje konvencia. Zároveň však bojuje s rozličnými podobami samého seba, od ktorých ho vzdaľuje nepochopenie jeho vlastnej osobnosti. Fritz sa tak stáva antagonistom vlastného bytia.
Láska k inej osobe získava protipól v láske k sebe samému, ktorá nakoniec preváži. Inscenácia teda nie je len o boji proti sociálnym konvenciám, ale aj o chaotickosti, nestálosti a vágnosti vlastného vnútra.

Dĺžka inscenácie (vrátane prestávky): 55 minút (inscenácia je bez prestávky)

Zdieľajte túto stránku
Top