ŠD – Teatro EsPanico – Teodor a Luna

Súbor:Teatro EsPánico

Autor a názov inscenácie:
Eduardo Rovner
Teodor a luna

Anotácia inscenácie:
Malých i veľkých čaká čarovná, no tiež strastiplná cesta za lunou, za poéziou a za láskou. V adaptácii bábkovej hry súčasného argentínskeho dramatika Eduarda Rovnera zažiaria tentoraz namiesto bábok živí herci.
Predstavenie sa uskutoční v španielskom jazyku so slovenskými titulkami.

Dĺžka inscenácie (vrátane prestávky): 1 hod.

Zdieľajte túto stránku
Top