Študentské divadlo AKČNÁ SKUPINA KSJaL KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU s performance PROGLAS – SLOVO A PRIESTOR

 

 

Akčná skupina KSJaL Katolíckej univerzity v Ružomberku

P. G. Hrbatý: Proglas – slovo a priestor (performance)

 

Performatívne predstavenie a divadlo v nedivadelnom prostredí, ktoré má už svojou podstatou
vytrhnúť človeka z vražedného tempa dnešnej doby a poukázať na niečo, čo je podstatné, čo
berieme často ako samozrejmosť.

Konštantínova báseň Proglas nadobudne nový rozmer, čoby oživenie dávno mlčiaceho či šepkajúceho hlasu v priestoroch,
kde ho treba počuť. Konkrétna predstava spočíva v prednese Proglasu skupinou študentov na rozličných miestach mesta.

 

                                                       

Zdieľajte túto stránku
Top