Študentské divadlo Prešovskej univerzity: Ňej po vašemu budze…

ON – súťažné inscenácie študentských divadiel

26. 4. (streda) o 20:00 na Malej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča

Ako to dopadne, keď sa ansámbel študentského divadla stretne s ľudovým textom
slovenského etnológa a folkloristu Jána Lazoríka? Pohľad na dobové tradície slovenského
vidieka cez optiku generácie 21. storočia.
Prechod z insitných prvkov ochotníckeho divadla k princípom alternatívneho
biomechanického divadla s využitím experimentálnej práce s textom v šarišskom nárečí
ponúka pohľad na spoločenské problémy, ktoré, zdá sa, pretrvávajú naprieč desaťročiami
bez zmeny.

Réžia: Cynthia Sajková, Lucia Ihnatová, Peter Kozák, Miron Pukan
Účinkujú: Lucia Ihnatová, Peter Kozák, Cynthia Sajková, Terézia Poláková, Danylo
Lyssytsia, Michaela Müllerová

Študentské divadlo Prešovskej univerzity

Divadlo patrí medzi najstaršie vysokoškolské alternatívne divadlá amatérov na Slovensku (1960). Má bohatú históriu, významnú aj v celospoločenských súvislostiach (najmä do roku 1989). Dramaturgia súboru má v súčasností niekoľko línií: remaky kultových textov alternatívneho divadla skúmajúce kontext spoločensko-politických súvislostí, autorské divadlo novej generácie, nové a nekonvenčné interpretácie klasických textov svetovej dramatiky, performatívne projekty, projekty site specific a experimentálna workshopová tvorba.

Zdieľajte túto stránku
Top