ŠTUDENTSKÉ DIVADLO PREŠOVSKEJ UNIVERZITY s hrou KAROLA HORÁKA napísanou k 350. výročiu Prešovského kolégia, OD KRÁĽOVSTVA DUCHA KU KRÁĽOVSTVU ČLOVEKA ALEBO LUX MENTIUM, ČIŽE SVETLO MYSLENIA

ŠTUDENTSKÉ DIVADLO PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

Karol Horák: OD KRÁĽOVSTVA DUCHA KU KRÁĽOVSTVU ČLOVEKA ALEBO LUX MENTIUM, ČIŽE SVETLO MYSLENIA (K 350. výročiu Prešovského kolégia)

 

Príbeh začína polemikou súčasných vysokoškolákov o téme Evanjelické kolégium, tá sa preľne do čias 17. storočia, do obdobia vzniku tejto výchovno-vzdelávacej inštitúcie.

 

Dej je vystavaný na obmieňaní scén z vyučovania na kolégiu s historickými udalosťami. Scény z vyučovania na kolégiu sú popretkávané historickými peripetiami s otváraním a zatváraním kolégia v konkrétnych dejinných udalostiach. Pre skratkovitý exkurz do dejín sa využila hra so svetlom a hudobné sekvencie.  V deji nachádzame dve dimenzie sporov: externé – spory kolégia s Viedňou, ale aj interné – filozofické spory medzi pedagógmi na kolégiu. Bola to doba Descarta, Bacona, Leibnitza, rozvoja vedeckého bádania na jednej strane, a obrody duchovna na strane druhej. Divák mal možnosť oboznámiť sa so základnými filozofickými spormi 17. storočia na príklade Eliáša Ladivera, reprezentujúceho protestantského scholastu a Descartom inšpirovaného atomistu Izáka Cabana. Aký je význam Cabana pre Slovensko? Ako pripomína J. Mikleš: „Pre Slovákov Caban predstavuje filozofa, ktorý tu v 17. storočí otváral dvierka pre nové myšlienkové prúdy, šíriace sa na západe. … Caban v dobe temna zapaľoval veľkú pochodeň svetla materialistickou atómovou teóriou, ktorá sa do jeho kresťanského srdca vkradla pôsobením hutného pozadia obnovenej antickej filozofie v renesančnej dobe, keď znovu ožil záujem o voľný rozvoj indivídua.“

Záver inscenácie signalizoval jednak kruté osudy pedagógov Cabana a Ladivera (stvárnené skutočne expresionisticky) a nádej – kontinuitu humanizmu aj pre 21. storočie.

VIAC Z RECENZIE INSCENÁCIE:

https://noveslovo.sk/c/Presovske_Evanjelicke_kolegium_v_divadelnej_inscenacii

 

 

Scenár: K. Horák

Réžia: M. Babiak
Spolupráca: M. Pukan, L. Papugová, H. Rodová, J. Puchala
Účinkujú: J. Jendrichovský, P. G. Hrbatý, B. Bednár, J. Hakošová, K. Hnat, L. Ihnatová, D. Kundratová, G. Kuľbka, I. Kasala ml.

 

 

Zdieľajte túto stránku
Top