Študentské divadlo TRANSPARENT pri FF UK v Bratislave s hrou vychádzajúcou z dokumentárnych materiálov o významnom rabínovi bratislavskej židovskej obce, CHATAMOVI SOFEROVI

ŠD TRANSPARENT pri FF UK v Bratislave

JÁN ŠIMKO: Pamäť Bratislavy II.: Chatam Sofer

 

Divadelná hra Chatam Sofer ponúka fiktívny príbeh siedmych postáv, potýkajúcich sa s odkazom
Chatama Sofera a židovskej Bratislavy. Hra sa venuje témam potlačenia duchovného odkazu,
vymazania postavy Chatama Sofera, rovnako ako celého židovského mesta z mapy Bratislavy,
zneuctenie svätého miesta – cintorína, jeho prekrytie dopravným uzlom, súčasnému divokému
urbanizmu, likvidujúcemu, rovnako ako ten medzivojnový či povojnový, podstatnú časť mesta, jeho
identity, hmotnej a nehmotnej histórie, stigmatizácii židov súvislosti s dnešnou radikalizáciou,
terorizmom a útokmi na menšiny, v osobnej rovine postáv témy bolesti, straty, pamäti a
pomsty/odpustenia.
Rabín Moše Schreiber, známy ako Chatam Sofer, patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti Bratislavy.
Pôsobil tam v rokoch 1806 – 1839, v pohnutom období, ktoré poznáme najmä z reflexie a pôsobenia
slovenských evanjelických a katolíckych intelektuálov, zápasiacich o národné sebaurčenie. V Moše
Schreiberovi mala Bratislava významného ortodoxného rabína a učenca, hlavného rabína a sudcu
rabínskeho súdu, vedúcu osobnosť bratislavskej ješivy a takisto jednu z najrešpektovanejších
súdobých autorít v židovskom práve. Jeho responzie dodnes patria k základnej študijnej literatúre.

Napísanie divadelnej hry z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

                

Zdieľajte túto stránku
Top