Študentské divadlo VYDI (UKF, Nitra)_D. Jacko – N. Dobrovoljski – P. Prieložný: Neznámy/i

ON – súťažné inscenácie študentských divadiel

26. 4. (streda) o 17:00 v Centre nezávislej kultúry Wave

Inscenácia Neznámy/i hovorí o dvoch ľuďoch a ich postupnom emočnom vzďaľovaní sa. Dôležitým motívom je prežívanie vnútorného boja identity. Inscenácia poukazuje na silu v čase, keď dvom mladým ľudom chýba vzájomná podpora a porozumenie. Jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom sa zaoberá problematikou príznačnou pre modernú dobu, zahŕňa tému homosexualizmu aj iných tabuizovaných tém.

Scenár & hrajú:

Dávid Jacko

Nataša Dobrovoljski

Pavol Prieložný

Réžia:

Dávid Jacko

Nataša Dobrovoljski

Asistent réžie:

Roman Košťál

Technici:

Roman Košťál

Dominik Fitko

VYDI – študentské divadlo pri UKF v Nitre

Slobodne, sporadicky, spontánne existujúce študentské divadlo, potvrdzujúce svoj zmysel najmä v typickom autentickom výraze a niekoľkonásobnej študentskej umeleckej tvorivosti. Odráža entuziazmus, chuť a nadšenie neprofesionálnych študentských tvorcov pre divadelnú tvorbu, možnosti rozvíjania svojho talentu popri štúdiu na UKF v Nitre.

 

Zdieľajte túto stránku
Top