ŠD – Teáter Komika – Kipling versus Thákur, Rovnobežné priamky

Súbor: Teáter Komika
Autor a názov inscenácie: Jurča/Jurčová

Kipling versus Thákur
Rovnobežné priamky

Anotácia inscenácie:
Renata Jurčová a Štefan Jurča – hoci už divadelne spolupracujú niekoľko rokov, Kipling versus Thákur je len ich druhým spoločným autorským dielom. Po veľkom úspechu predstavenia Vladimír Vladimírovič Majakovskij sa rozhodli uviesť ďalších vynikajúcich autorov, ktorým nie je na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť. V tomto roku má Rudyard Kipling 85. výročie úmrtia a Rabíndranáth Thákur 155. výročie narodenia. Títo dvaja nositelia Nobelovej ceny (Kipling-1907, Thákur -1913) boli spojení Indiou. Obidvaja sa narodili v Indii, ale kým Kipling bol Angličan – príslušník národa, ktorý ovládal Indiu – a pevne veril, že anglická nadvláda prinesie Indii rozkvet, Thákur bol Ind a sám prežival jeho teóriu na vlastnej koži ako príslušník podrobeného národa. Kipling/Thákur, dve rovnobežné priamky, ktoré sa v živote nikdy nestretli, sa pretnú v našej fiktívnej realite. Odlišné pohľady na svet, odlišné perspektívy, názory, zázemie vytvárajú živnú pôdu pre konflikt, ale aj možné zmierenie, ak dôjde k pochopeniu. Otázka vzájomného pochopenia, otázka, ktorá tu stála pred nami už pred stovkami až tisíckami rokov. Môžeme spolu žiť, aj keď sme rozdielni? Môžeme spolu tvoriť jeden svet? Ak si vieme na ňu zodpovedať, vieme hľadať aj prostriedky.

Dĺžka inscenácie (vrátane prestávky): 1,5 hodiny

Zdieľajte túto stránku
Top