UNIPO PRESS: Akademický Prešov pripravuje Epilóg 54. ročníka festivalu

Daniela Handlovičová

Prešov — Vzhľadom na nepriaznivé okolnosti súvisiace s pandémiou sa 54. ročník festivalu Akademický Prešov (AP) odohral len v skrátenej verzii. So zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou sa však organizátori rozhodli dokončiť spomínaný ročník. Nadšenci umeleckého sveta sa môžu tešiť na jeho Epilóg, ktorý sa bude konať  20. a 21. mája 2021.

Na jeseň 2020 sa už tradične konalo umelecké podujatie Akademický Prešov. Organizátori museli priebeh podujatia prispôsobiť zhoršujúcej sa situácii na Slovenku, a z tohto dôvodu boli nútení aj výrazne skrátiť program. Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov tak zostala nedokončená. „Museli sme odvolať účasť zahraničných študentských divadiel i niektorých slovenských divadelných súborov,“ uviedol dramaturg festivalu Miron Pukan.  Rovnako na tom boli aj tvorivé dielne, ktoré z uvedených dôvodov v tom čase nebolo možné zrealizovať. Pukan ďalej dodáva, že kultúra aj napriek zložitej situácii stále žije. Dôkazom toho je aj realizácia Epilógu AP, ten bude financovaný z prostriedkov, ktoré sa nevyčerpali počas 54. ročníka festivalu.

Ideou podujatia je, aj vďaka Prešovskej univerzite, spojiť celú akademickú obec na Slovenku a vrátiť kreatívneho ducha do vysokoškolského prostredia. Túto myšlienku potvrdzujú aj slová riaditeľa festivalu Karola Poláka, ktorý sa vyjadril, že AP „iniciuje potrebu revitalizovať na určitý čas prerušené životné postoje smerujúce k hľadaniu nových horizontov.“

Počas Epilógu AP sa budú konať divadelné workshopy a v rámci dvojdňového programu, ktorý sa bude odohrávať v Prešove a v Košiciach, sa predstaví okrme iného aj Študentské divadlo Prešovskej univerzity s komédiou Milenec od H. Pintera, Crocus Theatre Košice či Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo s autorskou pohybovou performanciou. Účastníci festivalu sa môžu tešiť aj na tvorivé dielne, ktoré sa realizujú už od pondelka 17.mája. V závere festivalu budú odprezentované aj verejnosti a následne na jeseň 2021 budú rozvíjané počas 55. ročníka AP.

S aktuálnou situáciou na Slovenku organizátori myslia predovšetkým aj na bezpečnosť účastníkov podujatia v súlade s platnými predpismi Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. „Záleží nám na bezpečnosti každého návštevníka festivalu a ľudí, ktorí na festivale pracujú. Na základe aktuálneho vývoja situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sme prijali viaceré opatrenia, ktorými sa riadime pri organizácii festivalu a zároveň prosíme všetkých návštevníkov o ich dodržiavanie. Dúfame, že si festival spolu užijeme aj v tejto situácii,“ dodáva na záver dramaturg festivalu.

Celý článok:

Zdieľajte túto stránku
Top