unipo-press.sk: Akademický Prešov (piatok)

Ako po celý týždeň, tak aj v piatok bol Akademický Prešov nabitý kvalitnými aktivitami. Tento deň takisto priniesol ukážku mnohých talentov. O udalostiach piatkového Akademického Prešova referujú Marcel Kušnír a Dominika Grošková.

Prezentácia workshopov

V predpoludňajších hodinách odštartoval piatkový program Akademického Prešova prehliadkou workshopov. Tá sa konala v budove rektorátu Prešovskej univerzity. Kvôli potrebnému priestoru bol workshop na chodbe pred miestnosťou číslo 114. Prvá časť prehliadky mala názov Choreografika a išlo o spojenie tanečného a výtvarného umenia. Na jeho vzniku sa podieľali tri umelecké školy: SZUŠ Altamira v Ľubovci, SZUŠ Jastrabie nad Topľou a SZUŠ Vojčice.

„Tento workshop vznikol z iniciatívy Petra Valiska-Timečka, ktorého primárne zameranie je grafika. Keďže na našej škole sa snažíme spájať jednotlivé druhy umenia, rozhodli sme sa zorganizovať tento workshop a prepojiť hudbu a tanec,“ vyjadrila sa pre Unipo Press riaditeľka SZUŠ Altamira, Valéria Juríčková.

Zúčastneným sa predviedli štyria tanečníci: Simona Cuperová, Ivana Pelcerová, Janka Dudaščiková a Jakub Demčák. Tí predviedli svoje tanečné choreografie na plátne prekrývajúcom tlačiarenské farby. Plátna sa po tanci odlepili a výsledné diela boli prezentované hosťom a vyvesené na chodbe rektorátu. Po ukončení predstavení a vystavení výsledných diel nasledovala diskusia, na ktorej odpovedali zúčastnení umelci hosťom na ich otázky a priblížili im svoju prácu.

Posledné predstavenia návštevníkov nesklamali

Predstavenia v neskorších piatkových hodinách odštartovala Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Na doskách Malej scény DAD o 16.00 predviedla inscenáciu S vylúčením verejnosti na motívy diela J. P. Sartra. Hra poukázala na temné stránky ľudských bytostí, ktoré sa objavujú v životoch každého z nás.

Nasledovalo obľúbené bratislavské divadlo Stoka, ktoré o 18.00 na Veľkej scéne predstavilo hru Wellness. O záujme o predstavenie „západniarov“ svedčila opäť plná divadelná sála. Hra nepozostávala z kontinuálneho deja, tvorili ju jednotlivé scénky, ktoré zachytávali netradičné, často až absurdné situácie. Pozorný divák však v týchto bláznivých obrazoch dokázal zachytiť myšlienku, ktorú sa mu herci prostredníctvom presvedčivých výkonov snažili podať. Opäť išlo predovšetkým o motívy skazenosti ľudskej povahy, často nepochopiteľnom správaní či rozhodnutiach. Hoci hra riešila vážne otázky, podarilo sa jej divákov aj pobaviť. Skrývala v sebe symboliku „wellnessu mysle”, keď si ľudský rozum dáva „pauzu” a človek prestáva myslieť racionálne. Napriek smiechu však v divákovi predstavenie vyvolalo mnohé otázniky, ktoré si v mysli niesol aj po odchode z divadelnej sály.

Po netradičnej divadelnej hre sa diváci presunuli na Malú scénu, kde ich o 19.30 čakalo diametrálne odlišné predstavenie. Ako povedala jedna z organizátoriek Akademického Prešova: „Išlo o hry s rozdielnym divadelným jazykom“. Maďarský súbor Homo Ludens Project si totiž pre divákov pripravil poetickú hru Oratórium – KZ. Predstavenie sa vrátilo v čase do obdobia, keď v krajine zúrila 2. svetová vojna a židovské obyvateľstvo bolo donútené k deportáciám do koncentračných táborov. Svoje spomienky na roky strávené v táboroch divákom vyrozprávali traja protagonisti. Samota, strach a tma – to boli spoločné znaky, ktoré sa prelínali v rozprávaniach jednotlivých postáv a rovnako rezonovali aj v divákovi.

Tohtoročný Akademický Prešov uzavrel večerný galaprogram

Po zaujímavých predstaveniach, ktoré patrili medzi posledné, nasledoval galaprogram s vyhlásením výsledkov. Záver večera na Veľkej scéne DAD otvoril prorektor PU Milan Portik, ktorý bol pri realizácii AP významným článkom. Ako sa neskôr vyjadril: „51. ročník Akademického Prešova je nádherným medzníkom v rámci všetkých podujatí, ktoré v tomto roku prebiehajú. Rozprával som sa so študentmi, ktorí si tento ročník Akademického Prešova veľmi pochvaľujú. Všetko bolo vydarené a veľmi dobre pripravené. Aj naši mladí študenti, ktorí sa realizujú v študentskom divadle, obohatili program.“ Už ukončený 51. ročník Akademického Prešova teda potešil nielen divákov, ale aj vedenie univerzity. Diváci mali možnosť pozrieť si výnimočné predstavenia a vedenie univerzity mohlo prostredníctvom tohto podujatia pozorovať úspechy svojich študentov v umeleckej sfére.

Po príhovore prorektora nasledovalo vyhlásenie výsledkov jednotlivých súťažných kategórií – filmová tvorba, vlastná tvorba (próza, poézia) a študentské divadlá. V kategórii umelecký preklad (germánska a románska filológia) ocenenia udelené neboli vzhľadom na náročnosť prekladaných textov. Výsledky jednotlivých kategórií vám prinesieme v osobitnom článku.

Keď už boli diplomy víťazov jednotlivých kategórií v rukách svojich majiteľov, nasledovalo záverečné predstavenie Cesta, ktoré odohral poľský súbor Teatr Przedmieście Rzesów. Na doskách ožil príbeh bratov, ktorí svojho otcom zbožňovaného brata Jozefa predajú do otroctva. Príbeh pretkaný zradou však končí vzájomným odpustením a prejavom skutkov lásky k blížnemu. Program Akademického Prešova teda ukončilo predstavenie našich susedov, ktorí u diváka vyvolali pocit spolupatričnosti. Príjemný pocit z hry upevnilo aj kolovanie misky s chlebom, ktorú herci podali do publika. Všetci sme bratia a sestry – to bolo posolstvom gesta srdečných poľských umelcov. Herci zároveň vyjadrili vďaku za možnosť uzavrieť také úspešné podujatie, akým je Akademický Prešov.

Veríme, že sa vám program 51. ročníka Akademického Prešova páčil minimálne tak ako nám. Už teraz sa tešíme na ďalší, v poradí už 52. ročník a na jeho bohatý program, ktorý si pre nás pripravia organizátori podujatia.

Zdroj: Unipopress

Zdieľajte túto stránku
Top