unipo-press.sk: Akademický Prešov (streda)

Tretí deň Akademického Prešova bol podobne ako predchádzajúce dni bohatý na zaujímavé kultúrne podujatia. Dianie zo stredajších udalostí mapovali redaktorky Dominika Grošková a Janka Tomaškovičová.

Veľkú scénu DAD ovládli žiaci základných škôl

Stredajší program na Veľkej scéne DAD o 9.00 odštartoval Dramafest – nesúťažná prehliadka scénok, dialógov a dramatických útvarov v anglickom jazyku. Podujatie bolo realizované pod záštitou Inštitútu anglistiky a amerikanistiky FF PU, pričom išlo o jubilejný 10. ročník udalosti. Za jeho organizáciu zodpovedala Zuzana Straková z Inštitútu anglistiky a amerikanistiky. Na divadelné dosky sa pred porotu postavili žiaci základných, stredných a vysokých škôl. Svojim rovesníkom i ďalším návštevníkom predviedli krátke predstavenia, ktoré pripravovali v spolupráci s učiteľmi anglického jazyka. Žiaci tak mali možnosť predviesť svoj divadelný talent aj výbornú znalosť cudzieho jazyka.

Hoci išlo o nesúťažné predstavenia, výkony amatérskych hercov v závere podujatia vyhodnocovala trojčlenná porota. Tento rok porote predsedala Magdaléna Rázusová z Inštitútu anglistiky a amerikanistiky FF PU. Scénky žiakov posudzovala aj Agnesa Kovalčíková z Gymnázia T. Akvinského Košice a Poya Liu, študentka z Taiwanu, ktorá Prešov navštívila v rámci výmenného pobytu.

Podujatie pozitívne hodnotila najmä predsedníčka poroty Magdaléna Rázusová: „Keďže sa Dramafestu zúčastňujem už od jeho začiatku, vždy je to pre mňa udalosť roka. Veľmi sa teším, keď vidím, ako sa divadelné súbory opäť vracajú. V porovnaní s minulými ročníkmi je tiež angličtina úžasná, od tých najmenších až po najväčších žiakov. Má to význam nielen preto, že žiaci troška ‚ovoňajú’ divadlo, ale pracujú aj na svojej angličtine.“

Ako prví svoje predstavenie The Best Pizza predviedli žiaci prvého stupňa zo ZŠ Československej armády v Prešove. Dramafest ponúkol divákom celkovo 12 amatérskych hier mladých hercov. Najpôsobivejšie predstavenie v kategórii základných škôl predstavili žiačky ZŠ Medzany, ktoré v krátkej scénke Ana načrtli problém anorexie a vplyv sociálnych sietí na psychiku mladých dievčat.

Na Dramafeste mala zastúpenie aj Prešovská univerzita v podobe hry študentiek anglistiky a amerikanistiky. V predstavení Deluge stvárnili vnútorný svet mladého dievčaťa, v ktorom prebiehal boj medzi hnevom, strachom a nepokojom. Tento vnútorný boj vyústil do tragického konca.

Podujatie si pochvaľovali aj vyučujúce, ktoré viedli svojich žiakov pri nácviku divadelných scénok. „Na Dramafeste sme sa so žiakmi zúčastnili už po piatykrát. Je to veľmi prospešné podujatie najmä preto, že nemá súťažný charakter. Deti nie sú veľmi vystresované a sú viac uvoľnené. Zároveň je to jedna z mála možností, pri ktorej sa môžu žiaci realizovať v divadelnej sfére,“ vyjadrila sa na adresu festivalu Ivana Porvazníková, ktorá so svojimi žiakmi prišla z Michaloviec.

V závere Dramafestu porota vyjadrila svoje pochvaly i pripomienky, ktoré mali žiakov motivovať v ďalšom zlepšovaní sa v divadelnej oblasti i v oblasti cudzieho jazyka.

Ulice Prešova opäť rozozvučal alegorický sprievod

Po dopoludňajšom programe sa účastníci Akademického Prešova presunuli k Rektorátu Prešovskej univerzity, ktorý bol pomyselnou štartovacou čiarou každoročného alegorického sprievodu. Tam už čakali pedagógovia i študenti univerzity, aby o 12.30 vykročili do ulíc mesta. Sprievod za zvuku ľudovej hudby zamieril na Hlavnú ulicu, kde už bol pripravený stage pre ďalšie kultúrne predstavenia. K sprievodu sa neskôr pripojila aj primátorka mesta Prešov, Andrea Turčanová.

Zástup reprezentoval inakosť a jedinečnosť študentov PU – v sprievode žiarili kroje tanečníc folklórneho súboru Torysa, uniformy záchranárov z Fakulty zdravotníckych odborov PU či biele rovnošaty budúcich zdravotných sestier, ale aj naoko „obyčajní“, ktorí sa rozhodli zapojiť do tohto tradičného podujatia.

V cieli podujatia na Hlavnej ulici čakalo účastníkov krátke predstavenie Študentského divadla FF PU. Nasledoval príhovor primátorky Andrey Turčanovej a prorektora PU Milana Portíka. Po úvodných slovách moderátorky sa začal kultúrny program pozostávajúci z vystúpení folklórnych a hudobných súborov.

Stredajší večer Akademického Prešova patril divadlám a divadelným predstaveniam. Po popoludňajšom sprievode účastníkov Akademického Prešova sa diváci mohli tešiť na vystúpenia študentských divadiel, ale aj profesionálnych divadelných súborov.

Stredajší podvečer patril študentským divadlám

Do Súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska sa zapojilo aj študentské divadlo UNIS UMB z Banskej Bystrice. Na Malej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča predstavili inscenáciu Padlý K/kráľ na motívy textu Ako sme hľadali od Stanislava Štepku. „Študenti si vybrali text, ja som im pomohol dostať to do nejakej formy,“ uviedol pre Unipo Press režisér predstavenia Michal Récky. V múzeu svojským spôsobom ožijú slávni spisovatelia ako Ľudovít Štúr, Božena Slančíková Timrava či Jozef Hurban. Národní velikáni bojujú s vlastnými túžbami. Avšak hranica medzi túžbou a skazenosťou je príliš tenká. Študentské divadlo UNIS UMB je zastrešené Katedrou literatúry a literárnej vedy UMB, ale hercami sú študenti z celej univerzity, ktorí majú blízko k literatúre a umeniu. Scéna bola uvedená v minimalistickom štýle. Diváci tak mohli upriamiť pozornosť na výkony hercov. „Je to trend, že tieto divadlá, ktoré majú nízky rozpočet, sa vedia vynájsť v malom. V dnešnej dobe je moderné symbolizovať niečo niečím, takže sme sa pokúsili vytvoriť niečo také,“ spresnil zámer divadla herec Dušan Ambróš. Divadelný Jozef Hurban sa herectvu venuje veľmi dlho. „Herectvo je ako droga, s týmto sa už nedá prestať,“ vtipne poznamenal Ambróš.

Večerný program pokračoval predstavením profesionálneho umeleckého súboru Spišského divadla, ktoré uviedlo hru poľskej spisovateľky Olgy Tokarczuk Život nie je divadlo. Na Veľkej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča ožil emotívny príbeh muža vyrastajúceho v ťažkom rodinnom prostredí na lazoch. Hlavná postava Marek Marek je týraný chlapec, z ktorého sa stane alkoholik. Osud je až príliš krutý. Opustený, bez priateľov a blízkych sa rozhodne ukončiť svoj život. Vnútorné pocity, radosti, ale aj starosti Mareka sú v hre zobrazené atraktívnym spôsobom. Jeho príbeh vyrozprávajú Edward (Martin Juríček) a žena (Petra Kriváčková). „Toto predstavenie je špecifické tým, že sme tu len dvaja a tiež tým, že Martin sedí a ja robím prestavby. Každopádne je to veľká výzva, lebo takéto niečo sme robili prvýkrát,“ prezradila herečka Petra Kriváčková. Celý príbeh je vkusne doplnený o prepracovanú scénu a kvalitnú hudbu Martina Geišberga. „Ľuďom sa toto predstavenie páči, aj ho radi hráme, takže teším sa, že sme mohli hosťovať aj na Akademickom Prešove,“ dodala na záver Kriváčková.

Večerné predstavenia zaplnili obe sály DAD

Program Akademického Prešova pokračoval o 19.30 ďalšími divadelnými predstaveniami na doskách DAD. Na Malej scéne malo pôvodne Slovenské národné divadlo odohrať hru Pavla Országa Hviezdoslava Časy, časy, mrcha časy. Kvôli náhlej chorobe jedného z hlavných predstaviteľov, Dušana Tarageľa, muselo byť predstavenie zrušené.

Akademický Prešov si však pre divákov pripravil náhradný program v podobe komediálnej drámy Auto, ktorú predviedlo prešovské divadlo Komika. Hra opisuje príbeh šustera Duvaja z medzivojnového obdobia, ktorému sa podarilo získať potrebné hlasy a stať sa poslancom. Popri snívaní o možnej kariére veľkého politika však hlavní aktéri zabúdajú na bezútešnú politickú situáciu v krajine. Neskôr situácia vo svete vyústi do 2. svetovej vojny, čo viedlo k deportácii židovského obyvateľstva z územia Slovenskej republiky.

Veľká scéna DAD divákom ponúkla divadelnú hru popradského súboru Commedia s názvom Zápisky dôstojníka červenej armády. Hlavná postava Miško Zubov, vojak verný socialistickej vlasti, svoj príbeh rozpráva formou denníka. Jeho správanie je ovplyvnené nesprávnymi morálnymi hodnotami, krutosťou a naivitou. Tragikomédia poukazuje na temné stránky stalinizmu, zaslepenosť a idealizovanie nesprávnych vzorov, pričom vo veľkej miere využíva politickú satiru.

Obe tragikomické hry ovplyvnené vojnovými udalosťami boli veľmi dobre spracované. Talentovaní herci si od publika vyslúžili niekoľkonásobný hlasný potlesk.

Zdroj: Unipopress

Zdieľajte túto stránku
Top