Univerzita divadla_Divadelné prechádzky: Prešov

23. 4. 2023 o 15:30

Začiatok prechádzky = Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove – Centrum regionálnych dokumentov (Hlavná 139, Prešov), teda Stará mestská škola. V prípade nepriaznivého počasia sa bude „virtuálna“ prehliadka konať v kultúrnom priestore Čukoláda (Hlavná 89).

Výskumný projekt Divadelné prechádzky zachytáva virtuálnou formou divadelnú históriu Slovenska od najstarších čias po rok 1993.

Projekt je výsledkom niekoľkoročného bádateľského úsilia početného tímu autorov (divadelných historikov, dramaturgov, režisérov a i.) pod gesciou Centra výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného ústavu. Ambíciou projektu je uchovať kultúrnu pamäť obyvateľov Slovenska.


Prechádzky po desiatich slovenských mestách majú vďaka svojej nekonvenčnosti povzbudiť účastníkov k poznávaniu divadelnej (a tým aj kultúrnej) histórie toho-ktorého mesta a k následnej návšteve ďalších kultúrnych inštitúcií a miestnych zaujímavostí. Používatelia sa tak môžu jednoduchým spôsobom dozvedieť hutné informácie o našich najvýznamnejších divadelných centrách, ako aj o ich významných divadelných osobnostiach.

Tieto pôvodne virtuálne prechádzky sa budú po prvýkrát naživo konať práve na Akademickom Prešove.

Sprevádzať Vás bude Lukáš Kopas, jeden z autorov koncepcie projektu, ako aj jeho odborný a zodpovedný redaktor.

Viac o projekte na stránke Divadelného ústavu: https://divadelneprechadzky.theatre.sk

Lukáš Kopas
Absolvent Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (estetika – dejepis) a Vysokej školy múzických umení v Bratislave (divadelná réžia a dramaturgia). Postgraduálne štúdium divadelnej vedy absolvoval v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied. Ako hosťujúci pedagóg príležitostne prednášal na Katedre divadelných štúdií Divadelnej fakulty VŠMU. Ako lektor spolupracoval s Oddelením galerijnej pedagogiky Slovenskej národnej galérie. V Divadelnom ústave viedol Centrum výskumu a vzdelávania v divadle. V súčasnosti pôsobí v Štátnom divadle Košice ako lektor dramaturgie operného, baletného a činoherného súboru. Dlhodobo sa zaoberá výskumom barokovej (protestantskej a katolíckej) školskej drámy s akcentom na jezuitskú dramaticko-divadelnú produkciu slovenskej proveniencie.

Zdieľajte túto stránku
Top