UNIVERZITA LITERATÚRY: Beseda s Janou Bodnárovou a Stanislavou Chrobákovou Repar

Literárna beseda so slovenskými autorkami Janou Bodnárovou a Stanislavou Chrobákovou Repar.

Moderuje: prof. Marta Součková

Foto: http://sk2018.autorskecitanie.sk/def/akce/jana-bodn-rov–/10278

Jana Bodnárová je slovenská spisovateľka a kunsthistorička. 

Vyštudovala dejiny umenia (začas aj knihovedu a latinčinu) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pracovala viac ako desať rokov ako pamiatkarka pri záchrane umelecko-historických pamiatok v Prešove a písala články a štúdie o súčasnom výtvarnom umení. 

Od začiatku 90. rokov sa venuje takmer výlučne literárnej činnosti. Popri publikovaní poézie, prózy, drámy, tvorby pre deti, rozhlasových hier a televíznych scenárov, sa od polovice 90. rokov venuje tvorbe a prezentácii video performancií v domácich galériach a experimentálnych divadelných scénach, ako aj v zahraničí (Lux centre Londýn 1998, Centrum kultúry Lodž 1998, Balázs Béla Stúdió Budapešť 1999, Zamek Ujazdowski Varšava 1999, Medzinárodný festival ženské video Nový Sad 2000).

Foto: https://kosice.korzar.sme.sk/c/6482872/citali-svoje-basne-i-prozy-poodhalili-nieco-zo-svojich-tajomstiev.html

Stanislava Chrobákova Repar

Vyštudovala filozofiu a estetiku na Univerzite Komenského v Bratislave, doktorát z literárnej vedy získala na SAV, na docentku literatúry sa habilitovala na Univerzite v Novej Gorici v Slovinsku. Na Slovensku pomáhala zakladať nezávislú spisovateľskú platformu pred i po r. 1989, neskôr vystúpila zo všetkých spisovateľských združení. Pracovala ako vedecko-výskumná pracovníčka na FF Univerzity Komenského a v ÚSlL SAV. Od roku 2001 žije v Ľubľane, od roku 2009 oficiálne v slobodnom povolaní; v ostatných rokoch sa pohybuje medzi Slovenskom, Slovinskom a Fínskom.

Píše v slovenčine aj slovinčine poéziu, prózu, esejistiku, kultúrnu publicistiku a literárnovedné žánre a tiež prekladá.

Zdieľajte túto stránku
Top