Workshopy 2018

Workshopy AP 2018

Vzdelávanie divadlom: Poznaj svoje mesto, poznaj svoj región, poznaj svoju osobnosť

 1. Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka (humanistické školstvo v Prešove a jeho odkaz pre súčasnosť)

12. 3. – 23. 4. 2018

Prezentácia: 23. 4. 2018, PKO Prešov – Čierny orol

Lektori: Michal Babiak, Karol Horák, Miron Pukan

2. Medzi manipuláciou informácie a jej objektívnou verifikáciou (fact checking)

Mýtus o treste vzbúrených vojakov tesne po vzniku ČSR v Prešove a ich krutý trest v zrkadle súčasnej historiografie

18. 3. – 25. 4. 2018

Prezentácia: Epilóg AP 2018, MS DAD Prešov

Lektori: Ladislav Tajták, Karol Horák, Miron Pukan, Ján Adam, Eva Peknušiaková

3. Sacrum a profánum v site specific

Proglas v exteriéri mesta, zmiešaný spevácky zbor v sakrálnom prostredí Konkatedrály sv. Mikuláša Prešov

19. 2. – 24. 4. 2018

Prezentácia: 24. 4. 2018

Lektori: Peter Gustáv Hrbatý, Tatiana Švajková, Viliam Tarjányi

4. One man show (Monodráma ako autochtónne divadelné dielo)

18. 1. – 26. 4. 2018

BEAT GENERATION po rokoch…

Prezentácia: 26. 4. 2018, Christiania Prešov

Lektori: Igor Kasala, Kristián Hnát, Gabriel Kuľbaga, Jana Hakošová, Karol Horák, Miron Pukan

5. Autobiografické rozprávanie ako jeden z typov performančného divadla (kombinácia slova a vizuálnych médií)

4. 3. – 22. 4. 2018

Prezentácia: 22. 4. 2018, Protiatómový kryt ŠDaJ PU Prešov

Lektori: Peter Gustáv Hrbatý, Jana Hakošová, Miron Pukan, Karol Horák

6. „Inštalácia“ ikonického materiálu (karikatúra) a jej využitie pri tvorbe osobitého performance

2. 4. – 26. 4. 2018

Prezentácia: 26. 4. 2018, Rektorát PU

Lektori: Fedor Vico, Karol Horák, Eva Peknušiaková

7. Seansa poetík (Študentského divadla PU)

Recyklácia recyklovateľného

Prezentácia: 26. 4. 2018, Christiania Prešov

Lektori: Miron Pukan, Karol Horák, Ľubomír Šárik, Diana Laciaková, Lenka Papugová

Zdieľajte túto stránku
Top