AP 2020/21# ON / ŠD PU: H. Pinter – Milenec

20. 5. 2021 o 15.30 hod. v skúšobni Študentského divadla PU v Prešove (Ul. 17. novembra 13, suterén) sa odohralo prvé divadelné podujatie Epilógu Akademického Prešova.

HEROLD PINTER: MILENEC (KONCERT PRE TRI HLASY)

Čítané divadlo v intenciách absurdnej drámy vyrastajúcej z bezprostredných archetypálnych životných situácií rozvíjajúcich ambivalentné ľudské vzťahy.

Réžia: Matúš Oľha
Účinkujú: Lucia Ihnátová, Kristián Michal Hnát

Autorka fotografií: Eliška Bilská

Zdieľajte túto stránku
Top