APečkoviny

APečkoviny_Hodnotenia poroty_VYDI (Neznámy/i) & ŠD PU

Wave, 26. 4., 17:00                                                                                                                          Študentské divadlo VYDI – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra  Dávid Jacko – Nataša Dobrovoljski – Pavol Prieložný: […]

Top