Festivalový denník APečkoviny_Diana Sokolová: (Ne)obmedzená

Neobmedzená

V stredu podvečer sme sa spolu s ostatnými divadelnými nadšencami stretli v kultúrnom bode Stromoradie, v koncertnom priestore s názvom Sklad hudby. Privítal nás útulný priestor s pomerne vysokým pódiom, na ktorom boli pripravené rekvizity. Jednou z nich bol „nemý sluha“ zaplnený dámskym oblečením, zobrazujúcim istý stereotyp ženy. Po krátkom uvítaní moderátorkou vstala spomedzi divákov prvého radu performerka Diana Sokolová. V sprievode melancholickej hudby sa presunula na javisko a svoju scénickú kompozíciu započala ladnými pohybmi znázorňujúcimi o. i. aj biblický obraz Evy odhryzávajúcej z jablka poznania. Nasledovali monologické úvahy o pohľade na mladú ženu 21. storočia. Opisy toho, ako celý deň strávi v pochybnostiach a otázkach, či je dosť dobrá. Dobrá dcéra, študentka či priateľka. Ako musí dokázať, že je silná. Presviedčanie samej seba a zároveň okolia o svojej dokonalosti. Zámerom autorky bolo pretrasformovanie chápania ženskosti symbolizujúcej bezchybnosť  na niečo zvyčajné, dovoľujúce si mať nedostatky. V rámci tejto krátkej inscenácie sa Diane Sokolovej podarilo poukázať na pretrvávajúcu problematiku postavenia ženy v spoločnosti. Upozornila na skutočnosť, že ženy sa musia podrobovať istým vzorcom správania, ktoré častokrát smerujú proti ich vlastnému presvedčeniu. Inscenáciu zakončila slovami: ,,Obnažená žena je žena, ktorá je každým svojím skutkom či pohybom slobodná.“  Sloboda znamená mať možnosť prejavovať sa, mať právo na nezávislosť. Nezávislosť, po ktorej túži každá žena.

Autorka: Liana Michalíková

Študentka gymnázia, amatérska terapeutka na voľnej nohe, milovníčka dobrej kávy, dlhých rozhovorov, vykonávajúca prieskumy nepoznaných prešovských kaviarní. Hodnotiteľka kvalitného humoru a večný mysliteľ. Horšie ako vykročiť do dňa ľavou nohou je začať deň bez kávy. 

Skutočne obmedzovaná Sokolová

Na Kmeťovom stromoradí v kultúrnom priestore Stromoradie sa pár minút po osemnástej hodine odohráva inscenácia Diany Sokolovej. Začína sa pohybovou sekvenciou – spočiatku len mimikou a gestami, ktoré znázorňujú všeličo možné i nemožné. Ostáva len na publiku, čo si z prvých okamihov a minút inscenácie odnesie. 
Pohyb strieda monologický prejav Diany, ktorá poukazuje na pretrvávajúce problémy v spoločnosti. Aj ona sa cíti neraz podceňovaná, ponižovaná či nedocenená, len preto, že je žena. Ako keby to bol nejaký vulgarizmus alebo nejaká vážna choroba, byť ženou. Nepomáha ani feminizmus. Skúša si šaty, spomína kariérny rast a odmietanie žien na vysokých postoch v spoločnosti. Sokolová vo one woman show hľadá dokonalosť.

Naskytá sa otázka, či je na tom naša spoločnosť až tak zle? Nie je práve 21. storočie stvorené na to, aby sa mohol každý cítiť slobodne – a hľadieť na pohlavie je už zastaralý zvyk? Nezáleží predsa od pohlavia, ale od charakteru a mravov človeka. Najlepšie by bolo, aby sa to už celé zmenilo.

Autor: Sebastián Pončák

Stredoškolský študent, kaviarenský povaľač, milovník prírody a jedla. Extrovert, ktorý nikdy neobsedí doma a neznáša nudu. Amatérsky umelec, spevák, meteorológ a, samozrejme, cestovateľ. Nie je deň bez pohybu, či už na bicykli, alebo prostredníctvom verejnej dopravy.

Diana Sokolová

Názov: Neobmedzená 

Dátum: Streda (26. 4.)

Miesto: Stromoradie

Čas: 18:15

Foto: Slávka Kmečová

Zdieľajte túto stránku
Top