AP 2018, deň štvrtý / SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV AP 2018

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV AKADEMICKÉHO PREŠOVA 2018

 

Foto: Marianna Marková & Lucia Novotná

 

Výsledky v kategórii študentské divadlo
Cena Študentskému divadlu Prešovskej univerzity v Prešove
za autorské a divadelné spracovanie historickej témy
Cena Študentskému súboru Transparent
za inscenované čítanie témy urbánnej historickej pamäte
Čestné uznanie Petrovi Gustavovi Hrbatému
za inscenovanie aktuálnych spoločenských tém
Čestné uznanie Teátru Komika pri o.z. AeRTé – Mestské divadlo Levice
za dramaturgicky objavné spracovanie témy objatia v alúzii na
klasického dielo absurdnej drámy Čakanie na Godota

 

Výsledky v kategórii vlastná literárna tvorba
POÉZIA
3. miesto Adam Kollár
3. miesto Jana Domoniová
PRÓZA
2. miesto Jakub Spevák
3. miesto Stanislav Olejár
3. miesto Viliam Nádaskay
Čestné uznanie Dávid Dziak a Dominika Moravčíková

 

Výsledky v kategórii umelecký preklad
Čestné uznanie za preklad z francúzskeho jazyka
Klára Jamrichová
Čestné uznanie za preklad z nemeckého jazyka
Timea Kónyová

 

 

Zdieľajte túto stránku
Top