AP 2020#Theatro BOCO Košice: Černobyľský tanec

14. 10. 2020 (streda) / 17. 00 hod. na MS DAD

ONLINE o 18:15 na FB AP:

https://www.facebook.com/events/560979628015093?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A223900744375096%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&locale=sk_SK%2F

Monodramatická inscenácia Černobyľský tanec vychádza z predlohy ,,Černobyľská modlitba“ od autorky Svetlany Alexijevič. Hra sa zameriava na konkrétnu výpoveď jednej z hlavných postáv románu. Pomocou hudby, slova, pohybu stavia proti sebe lásku ako protipól smrti a zároveň ich spája dokopy. Nejde o klasickú činohru, ale inscenátori v procese tvorby využili objekty, ktoré dávajú téme nový uhol pohľadu. Prečo Černobyľský tanec? Na prvý pohľad jasný paradox – Černobyľ ako smrť a skaza – tanec ako nežné, erotické, romantické – dva póly, ktoré sú v hre prítomné celý čas.


Réžia: Michal Slovenský
Scénografia: Alena Hanusová
Obsadenie: Barbora Repková
Hudobný doprovod: ZOJA

Dĺžka predstavenia: 50 min.

Viac na: https://theatroboco.sk/

Zdieľajte túto stránku
Top