Festivalový denník APečkoviny_Erazmus Theatre: Metiamtamus repertenta

Snová, no veľmi skutočná divadelná inscenácia

Zhmotniť sny a dať im divadelnú povahu dokázali hravým spôsobom študenti v zoskupení Erasmus Theatre in Slovakia. Inscenácii tak nechýbalo medzinárodné zastúpenie zo Španielska, Francúzska, Nemecka či Veľkej Británie. 

Metiamtamus repertenta, latinský výraz pre kolobeh snov v prírode, je názov inscenácie vysvietený na plátne, ktoré slúžilo ako kulisa, ale chvíľami aj ako hlavná postava. Za zmienku stojí aj atmosféra, ktorá sa rozliehala chodbami tohto divadla pár chvíľ pred samotným predstavením. Nadšených čakajúcich divákov spájali vášnivé príhody rozprávané pre divadlo príznačnou intonáciou, improvizácia s akou zabávali najmladšieho diváka s jeho žltým dáždnikom či stretnutia starých známych. To všetko sa vznášalo nad našimi hlavami a jednoznačne potvrdilo zdieľanú vášeň pre tento typ umeleckého prejavu.

Na začiatku bola tma a jediným prúdom svetla boli titulky na plátne, ktoré naznačovali nasledujúce – kolobeh snov, svetla a tmy v prírode. Inscenáciu následne otvorila študentka z Francúzska hrou na flaute. Nacvičením francúzskeho súhlasu oui žiada divákov, aby s ňou súhlasili vždy, keď sa ich opýta, či by prišli študovať do Francúzska. Avšak čoskoro sa dej presúva do supermarketu v Bratislave, kde sa diskutuje o kúpe kakaových keksov Indián. Neskôr sa opäť scénka strieda, a tak mladý turista z Veľkej Británie, ktorý si nemohol odpustiť ochutnávku slovenského alkoholu, degustoval s diváckym (ne)dobrovoľníkom. Rovnako zapamätateľné sú časti s pouličnou lampou, ktorá bliká ako signál „ostať tu“, spomienky na starých rodičov či fotografie starého otca vo vojenskej uniforme.

Spolu s prednesom úryvku z básne v španielčine, francúzštine a spevom, pôsobia tieto scénky ako sny – nutne nenadväzujú jeden na druhý, no  tvoria istý kolobeh predstáv, myšlienok či názorov. O to dobrodružnejšie a lákavejšie je objavovanie, ktoré táto inscenácia divákom ponúka pre ďalšie uvažovanie.  

Tamara Eliašová                                                                                                                                                                                                                                         

Stále hľadám, o čom by som chcela písať, no rozhodne viem, že som sa našla v písaní, i preto som sa rozhodla študovať mediálne štúdiá. Vo voľnom a každom inom čase sa venujem škole. Medzery medzi tým vypĺňam dobrou knihou.

Divadlo Erasmus Theatre in Slovakia – DF VŠMU a FF UK, Bratislava

E. T.: metiamtamus repertenta

24. 4., 16:00, MS DAD

Foto: Patrik Čech

Zdieľajte túto stránku
Top